Podklady na tlač

Spracovanie grafiky: objednávajúci zodpovedá za spracovanie na 100% podľa nášho návodu, inak máme právo grafiku netlačiť alebo upraviť, bez ďalšieho upozornenia, v súlade s týmto návodom.
Formát súborov: PNG (do 15m dĺžky) a JPG (do 4,5m), PDF neakceptujeme, pre zlé spracovanie farieb a objektov našim ripovacím softvérom.
Farebná schéma: RGB model
Farebný profil: bez ICC profilu tlačiarne, papiera, atramentu
Rozlíšenie: 150 PPI (DPI), nad 150 DPI sa kvalita tlače už nezlepšuje!
Veľkosť: 1:1 - tj. vo veľkosti akú chcete tlačiť
Šírka grafiky: max. do potlačiteľnej šírky látky uvedenej v cenníku. . Pozor! Ak bude grafika širšia než potlačiteľná šírka látky, tak grafiku zrežeme na povolený rozmer.
Dĺžka grafiky: max. na objednanú dĺžku látky . Pozor! Grafika prečnievajúca za objednanú dĺžku látky bude odrezaná.
Veľkosť grafiky: do 500 MB, väčšie súbory sú spoplatnené: 100MB = 1,00€ bez DPH

Ako vytvoriť podklady na tlač?

Ak sa rozhodnete u nás vytlačiť Váš dizajn, je nutné aby bol v správnom formáte. V tomto článku nájdete niekoľko dôležitých informácii ako na to.

1. Formát

Podporované formáty grafiky sú: PNG (do 15m), JPG (súbory do 4,5m), PDF neakceptujeme, pre zlé spracovanie farieb a objektov našim RIP softvérom.
Farebná schéma RGB a bez ICC profilu.
V prípade, že budeme grafiku opakovať na dĺžku, odporúčame mať vypnutý "antialiasing"

2. Rozlíšenie a kvalita

Grafika má mať optimálne 150 PPI (tiež známe ako DPI). Môžete posielať grafiky aj 300 PPI (DPI), ale pozor na veľkosť súboru, lebo nad 500MB je každých ďaľších 100 MB spoplatnených čiastkou 1 ,00€ bez DPH.

Čo je to PPI (DPI)?

Hodnota PPI (Pixels per Inch) určuje počet obrazových bodov na 1 palec.
Príklad: Máme grafiku v rozlíšení 600 x 600 px.
Pokiaľ ju chceme vytlačiť v rozmere 10 x 10cm, hodnota PPI bude: 600px / (10cm x 0.393 1 palec ) = 152.6 PPI. Výtlačok bude v dostatočnej kvalite.
Pokiaľ ju chceme vytlačiť v rozmere 30 x 30cm, hodnota PPI bude: 600px / (30cm x 0.393 1 palec ) = 50.89 PPI. Výtlačok bude v nedostatočnej kvalite.

50 PPI

150 PPI

300 PPI = 150 PPI

3. Veľkosť

Zaslané grafiky musia byť vždy v reálnej veľkosti 1:1, ktorá sa bude tlačiť. My grafiky nezväčšujeme ani nezmenšujeme.
Vždy berte prosím do úvahy potlačiteľnú šírku látky, ktorá závisí od zrážanlivosti látky a technologického okraja, ktorý potrebujeme pre proces potlače látky. Potlačiteľná šírka našich látok je uvádzaná v cenníku.


Ako je správna šírka grafiky?

Ak chceme grafikou pokryť celú látku, ktorá má potlačiteľnú šírku 148cm, grafika by mala vyzerať takto:

Potlačiteľná šírka je iná pre každý typ látky. Závisí od druhu a šírky látky, jej zrážanlivosti po namočneí. Minimálne potrebujeme po okrajoch látky 3+3cm bez potlače. Potlačiteľné šírky našich látok nájdete v cenníku. Pri Vami dodávaných látkach je treba zohľadniť aj zrážanlivosť látky. Pokiaľ neviete akú zrážanlivosť látka má, dajte si spraviť test vašej látky Test Vašej látky 2m.

4. Grafika

Grafiky rozdeľujeme na nadpájateľné do šírky a/alebo dĺžky - PATTERN a nedeliteľné (tlačené na jeden kus látky) - PANEL.


Ak chceme vytlačiť opakujúcu sa nadpojiteľnú grafiku PATTERN na 10m látky, nemusíme nachystať grafiku o dĺžke 10m, stačí ho nakopírovať na potlačiteľnú šírku látky, na dĺžku ho nakopírujme u nás. Dajte pozor, aby sa grafika nadpájala bez prerušenia. , PDF neakceptujeme, pre zlé spracovanie farieb a objektov našim RIP softvérom.. V PDF súboroch sa stáva, že v grafike zostávajú neviditeľné biele čiary, ktoré sa objavia až pri tlači, preto PDF už neakceptujeme.

V tomto prípade odporúčame grafiku exportovať BEZ funkcie antialiasing. Inak vzniknú pri opakovaní grafiky biele pruhy na spoji.

Ak máme grafiku, ktorá na seba nenadväzuje, výsledok je takýto:

Ak je PATTERN širší ako potlačiteľná šírka látky, dizajn sa automaticky oreže, ak je širší PANEL , tak sa dizajn automaticky zmenší (to isté platí aj o objednanej dĺžke látky):

Ak sa má nejaká časť dizajnu vytlačiť v celku, napr. PANEL tak ho označte na boku čiarou ukončenou šipkami. Pozor! Ak grafika nebude takto označená, neručíme že bude vytlačená na jednom kuse látky.

5. Orientácia vzoru na látke

Vzor orientujte vždy po šírke látky:Floraprint - Digitálna potlač látok s Vašim dizajnom už od 5 metrov...